Název: Autismus
Další názvy: Autism
Autoři: Hanzalová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Šámalová Kateřina, Mgr.
Oponent: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24426
Klíčová slova: charakteristika školního věku;autismus;poruchy autistického spektra;charakteristické projevy;diagnostika;rodina;rodina s autistickým dítětem
Klíčová slova v dalším jazyce: characteristic of school age;autism;autism spectrum disorder;characteristic behavior;diagnostics;family;family with an autistic child
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruchy autistického spektra u dětí školního věku a rodinou s autistickým dítětem. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Praktická část práce obsahuje tři kazuistiky chlapců s autismem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with autism spectrum disorder in children of school age and family with an autistic child. The thesis is divided into theoretical and practical part. The practical part contains three case studies of boys with autism disorder.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lucie_Hanzalova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce239,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzalova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.