Title: Vztah mezi neuroticismem a emocionální inteligencí
Other Titles: Relationship between neuroticism and emotional intelligence
Authors: Pejčochová, Charlota
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24430
Keywords: neuroticismus;emocionální inteligence
Keywords in different language: neuroticism;emotional intelligence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi neuroticismem a emocionální inteligencí. První a druhá část práce popisuje jejich základní charakteristiky a způsoby měření. Třetí část je zaměřena na přehledovou studii několika zahraničních výzkumů a na vlastní šetření v této oblasti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the relationship between neuroticism and emotional intelligence. The first and the second part describe the basic characteristics and forms of measurement. The third part focuses on the overview study of several foreign researches and research on its own in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Pejcochova - Vztah mezi neuroticismem a emocionalni inteligenci.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Pejcochova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce398,95 kBAdobe PDFView/Open
Pejcochova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,65 kBAdobe PDFView/Open
Pejcochova - oponent.pdfPosudek oponenta práce525,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.