Title: Canisterapie v MŠ
Other Titles: Canistherapy in kindergarten
Authors: Hadačová, Petra
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24442
Keywords: canisterapie;psychoterapie;zooterapie;psychosociální vývoj dítěte v mš
Keywords in different language: canistherapy;psychotherapy;animotherapy;psychosocial development of a child in kindergarten
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na canisterapii v mateřské škole, na možnosti jejího využití u dětí předškolního vzdělávání. První polovina se zabývá přehledem psychoterapií, jejími druhy a směry. V druhé polovině převažuje zooterapie, z ní vyčleněná canisterapie a její využití při práci v MŠ. Najdeme zde vývoj předškolního dítěte a rozhovor s učitelkou a canisterapeutkou v jedné osobě o její praxi.
Abstract in different language: Bachelor Thesis is focused on canistherapy in kindergarten and its use in preschool children. The first half of this thesis deals with kinds and directions of Psychotherapy. Second half is focused on Zootherapy and Canistherapy and its use in kindergarten. We can also find here evolution of preschool children and an interview with the pedagogical worker and canisterapeut about her practice and experience with Canistherapy in kindergarten and her results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hadacova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Hadacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409,35 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce313,99 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.