Název: Reakce učitelů v MŠ v Plzeňském kraji na výzvová chování dětí
Další názvy: Responses of kindergarten teachers in Pilsen Region to children's challenging behavior
Autoři: Vaverková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Dubec Michal, Mgr.
Oponent: Gažáková Eva, MgA.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24473
Klíčová slova: efektivní komunikace;vztahové signály;neuromodel;výzvové chování;agrese
Klíčová slova v dalším jazyce: effective communication;relational signals;neural model;challenging behavior;aggression
Abstrakt: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá komunikačními postupy mezi učiteli mateřských škol a dětmi předškolního věku. Poukazuje na některé vývojové zvláštnosti dětí a objasňuje pojem výzvového chování. Dále se zaměřuje na komunikaci především z procesního hlediska a na postupy efektivní a neefektivní komunikace. Výzkum v praktické části je zaměřen na reakce učitelů MŠ na výzvové chování dětí. Cílem práce je analýza vztahové roviny reakcí učitelů MŠ a jejich reflektivní pohled na zkušenosti s vnímáním vztahových signálů v komunikaci při práci s dětmi. Dále porovnává učitele se vzděláním v oblasti práce se vztahovými signály v komunikaci a učitele bez tohoto vzdělání.
Abstrakt v dalším jazyce: In its theoretical part, the Bachelor's thesis is concerned with communication practices between teachers in kindergartens and pre-school children. It highlights some developmental characteristics of these children and clarifies the concept of challenging behavior. It also focuses on communication viewed first of all as a process, and on procedures producing effective and ineffective communication. In the practical part, research is focused on responses of kindergarten teachers to children's challenging behavior. The aim of the thesis is to analyze the relational aspects of kindergarten teachers´ responses, and present their reflective view on the experience with the perception of relational signals in communication when working with children. Furthermore, the thesis compares teachers educated for work with relational signals in communications, and teachers without such training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vaverkova Anna_Reakce ucitelu v ms v Plzenskem kraji na vyzvova chovani deti.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaverkova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce107,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaverkova OP0001.pdfPosudek oponenta práce308,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaverkova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce20,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.