Title: Deminutiva v němčině a jejich české ekvivalenty ve vybraném díle
Other Titles: German Diminutives and Their Czech Equivalents in a Chosen Piece of Work
Authors: Šustrová, Jana
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24489
Keywords: deminutivum;syntetická deminuce;analytická deminuce;sémantika;německý jazyk;český jazyk
Keywords in different language: diminution;synthetic diminution;analytic diminution;semantic;german language;czech language
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá německými deminutivy a jejich českými ekvivalenty ve vybraném literárním díle. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem charakteristikou deminutiv a jejich tvořením jak v německém tak českém jazyce. Jsou objasněny pojmy syntetická a analytická deminuce. Praktická část se zabývá analýzou deminutiv z hlediska slovotvorby v německé knize "Die kleine Hexe" od německého spisovatele Otfrieda Preusslera a v jejím českém překladu "Malá čarodějnice" od české překladatelky Jitky Bodlákové. Deminutiva jsou srovnána a jednotlivé překlady jsou uvedeny.
Abstract in different language: This thesis deals with German Diminutives and Their Czech Equivalents in a Chosen Piece of Work. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes the description of diminutives and their word- formation in German and in Czech. The distinction between the synthetic and analytic diminution is explained. The practical part analyses the word- formation of diminutives in German piece of work "Die kleine Hexe" by the German author Otfried Preussler and in Czech translation "Malá čarodějnice" by the Czech translator Jitka Bodláková. The diminutives are compared and translations are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Sustrova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_op.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce365,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.