Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorFronk, Michal
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:43Z-
dc.date.available2015-5-20
dc.date.available2017-02-21T09:49:43Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-15
dc.identifier65195
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24496
dc.description.abstractPráce se věnuje eliminačním metodám objeveným v 17. století a 18.století. Popisuje, jak postupovat při úpravách soustavy rovnic, a jak z nich eliminovat neznámé. V první části jsou popsány úpravy rovnic na příkladech, které jsou známé a nejčastěji používané v současnosti. Další část píše o eliminačních metodách v 17. století. Jsou ukázány postupy Pierra de Fermata, Isaaca Newtona, Johannese Huddeho a Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Třetí kapitola se zabývá metody Leonharda Eulera a Étienna Bézouta. V obou částech jsou u každého uvedeny příklady k jejímu lepšímu porozumění postupu. Poslední kapitola srovnává metody Fermata, Newtona, Eulera, Bézouta na příkladech. Jsou v ní vyvozeny závěry a zjišťuje se zda výsledky jsou pro všechny postupy stejné.cs
dc.format66 s. (98 452 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecteliminace neznámécs
dc.subjectrezultantcs
dc.subjectsoustava rovniccs
dc.subjecteliminační metodycs
dc.subjectfermatcs
dc.subjectnewtoncs
dc.subjectleibnizcs
dc.subjecthuddecs
dc.subjectbézoutcs
dc.subjecteulercs
dc.titleEliminační metody - historický pohledcs
dc.title.alternativeElimination methods - a historical viewen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is devoted to elimination methods and their development during the seventeenth and the eighteenth century. It is described how to modify system of equations and how to eliminate the unknown from the equations. In the first part are covered modifications on examples which are known and most used nowadays. Another part talks about elimination methods in the seventeenth century. There are shown steps of Pierre de Fermat, Isaac Newton, Johannes Hudde and Gottfried Wilhelm Leibniz. The third chapter deals with methods of Leonhard Euler and Étienne Bézout. For better understanding examples are stated bellows every theory. The last part compares methods of Fermat, Newton, Euler and Bézout on examples and discovers if each method leads to the same result.en
dc.subject.translatedeliminate the unknownen
dc.subject.translatedrezultanten
dc.subject.translatedsystem of equationsen
dc.subject.translatedelimination methodsen
dc.subject.translatedfermaten
dc.subject.translatednewtonen
dc.subject.translatedleibnizen
dc.subject.translatedhuddeen
dc.subject.translatedbézouten
dc.subject.translatedeuleren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliminacni metody - historicky pohled.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_Fronk_fin.pdfPosudek vedoucího práce39,59 kBAdobe PDFView/Open
Posudek BP Fronk 2016.pdfPosudek oponenta práce146,61 kBAdobe PDFView/Open
Fronk protokol257.pdfPrůběh obhajoby práce197,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.