Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMach Petr, PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorČížková, Simona
dc.contributor.refereeSimbartl Petr, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:45Z-
dc.date.available2015-6-10
dc.date.available2017-02-21T09:49:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-7
dc.identifier65323
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24500
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává v teoretické práci o didaktických testech. V této části je vymezen pojem didaktického testu jeho využití, druhy, příklady testových úloh a konstrukce. Zároveň jsou zde popsána základní pravidla pro sestavení didaktického testu. Praktická část je zaměřena na konstrukci didaktického testu pro studenty Odborné školy výroby a služeb v Plzni. Zároveň tato část ověřuje dosažení výukových cílů.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdidaktický testcs
dc.subjecttestovací otázkycs
dc.subjectdruhy testových úlohcs
dc.subjectzpětná vazbacs
dc.subjectvýsledky vyučovacího procesucs
dc.subjectkoncept didaktického testucs
dc.subjectkontrola vyučovacích metodcs
dc.subjectověřování znalostícs
dc.subjecthodnocení studentůcs
dc.subjectklasifikace studentůcs
dc.subjectdiagnostika třídy.cs
dc.titleKonstrukce didaktického testu pro výuku odborného výcvikucs
dc.title.alternativeConstruction didactic test for the teaching of vocational trainingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis deals with didactic tests in its theoretical part. The concept of didactic test, its usage, varieties,constructions and examples are mentioned in this part. Some elementary rules of forming didactic tests are described there, too. The practical part is focused on the construction of the didactic test for students of Professional School of production and services in Pilsen. This part also verifies the achievement of learning objects.en
dc.subject.translateddidactic testen
dc.subject.translatedtest questionsen
dc.subject.translatedtypes of test tasksen
dc.subject.translatedfeedbacken
dc.subject.translatedthe results of the teaching procesen
dc.subject.translatedconcept achievement testen
dc.subject.translatedcontrol of teaching methodsen
dc.subject.translatedauthentication knowledgeen
dc.subject.translatedassessment of studentsen
dc.subject.translatedclassification of studentsen
dc.subject.translateddiagnosis class.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cizkova_Simona_BP_FPE_2016.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Cizkova.pdfPosudek vedoucího práce422,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponent-bp-cizkova.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova protokol273.pdfPrůběh obhajoby práce207,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.