Title: Konstrukce didaktického testu pro výuku odborného výcviku
Other Titles: Construction didactic test for the teaching of vocational training
Authors: Čížková, Simona
Advisor: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24500
Keywords: didaktický test;testovací otázky;druhy testových úloh;zpětná vazba;výsledky vyučovacího procesu;koncept didaktického testu;kontrola vyučovacích metod;ověřování znalostí;hodnocení studentů;klasifikace studentů;diagnostika třídy.
Keywords in different language: didactic test;test questions;types of test tasks;feedback;the results of the teaching proces;concept achievement test;control of teaching methods;authentication knowledge;assessment of students;classification of students;diagnosis class.
Abstract: Bakalářská práce pojednává v teoretické práci o didaktických testech. V této části je vymezen pojem didaktického testu jeho využití, druhy, příklady testových úloh a konstrukce. Zároveň jsou zde popsána základní pravidla pro sestavení didaktického testu. Praktická část je zaměřena na konstrukci didaktického testu pro studenty Odborné školy výroby a služeb v Plzni. Zároveň tato část ověřuje dosažení výukových cílů.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with didactic tests in its theoretical part. The concept of didactic test, its usage, varieties,constructions and examples are mentioned in this part. Some elementary rules of forming didactic tests are described there, too. The practical part is focused on the construction of the didactic test for students of Professional School of production and services in Pilsen. This part also verifies the achievement of learning objects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cizkova_Simona_BP_FPE_2016.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Cizkova.pdfPosudek vedoucího práce422,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponent-bp-cizkova.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova protokol273.pdfPrůběh obhajoby práce207,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.