Title: Georg Cantor a Cantor Bernsteinova věta
Other Titles: Georg Cantor and Cantor - Bernstein theorem
Authors: Kříž, Oldřich
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24504
Keywords: bernard bolzano;georg cantor;teorie množin;kardinální čísla;historie matematiky;vědosloví;paradoxy nekonečna;paradoxy;spočetné množiny;nekonečné množiny;cantor-bernsteinova věta;důkaz věty;abelovy grupy;teorie grup;analogie cantor-bernsteinovy věty;direktní součin
Keywords in different language: bernard bolzano;georg cantor;set theory;cardinal numbers;math history;theory of science;the paradoxes of the infinite;paradoxes;countable set;infinity set;cantor-bernstein theorem;proof of theorem;abelian group;group theory;analogy of cantor-bernstein theorem;direct summand
Abstract: Hlavním cílem mé práce bylo napsat odborný text, který se zaobírá problematikou teorie množin, speciálně potom Cantor-Bernsteinovou větou. Tato práce by měla popularizovat matematiku i pro laickou veřejnost. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřená na historický vývoj, který vyústil v teorii množin. Kapitola druhá pojednává o Cantorově naivní teorii společně s kardinálními čísly a paradoxy teorie množin. Poslední kapitola je zaměřená na Cantor-Bernsteinovu větu a některé její důkazy.
Abstract in different language: The main purpose of my bachelor thesis was to create technical text, which deals with Set Theory, especially with Cantor-Bernstein Theorem. This thesis should popularise mathematics to non-mathematician. The bachelor thesis is divided into three chapters. The first chapter is focused on historical development which leads to Set Theory. Chapter two is about Naive Set Theory which includes Cardinal Numbers and paradoxes of Naive Set Theory. The last chapter concentrated on Cantor- Bernstein Theorem and proofs of this theorem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cantor_Bernstein_theorem_opraveno.PDFPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Oldricha Krize.pdfPosudek vedoucího práce127,21 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek bakalarske prace Kriz 16.pdfPosudek oponenta práce301,33 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kriz311.pdfPrůběh obhajoby práce194,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.