Title: Syntakticko-stylistická charakteristika textů v časopisech pro ženy
Other Titles: Syntactical-stylistic characteristics of texts in magazines for women
Authors: Soběhartová, Karolína
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24548
Keywords: publicistický styl;časopisy pro ženy;syntaktická analýza;stylistická analýza
Keywords in different language: journalistic style;magazines for woman;syntactical analysis;stylistics analysis
Abstract: Tématem bakalářské práce je syntakticko-stylistická charakteristika textů v časopisech pro ženy. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická se věnuje publicistickému stylu, zabývá se také časopisy a syntaktickými a stylistickými kritérii. V praktické části je obsažena analýza excerpovaného materiálu z časopisů pro ženy. Vybrané analyzované texty pocházejí ze dvou magazínů, z magazínu Vlasta a z magazínu Joy. Cílem práce bylo zjistit frekvenci syntaktických a stylistických prostředků charakteristických pro časopisy určené ženám.
Abstract in different language: Theme of the bachelor thesis is the syntactical and stylistic characteristic of text in magazines for women. The thesis is divided in two parts theoretical and practical. Theoretical part devotes to journalistic style it deals with magazines and syntactical and stylistic criteria also. In practical part there is analysis of excerpt material from magazines for women included in practical part of thesis. The chosen text comes from two magazines magazine Vlasta and magazine Joy. The aim was to determine the frequency of syntactic and stylistic means typical for magazines intended for women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce562,92 kBAdobe PDFView/Open
sobehartova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce47,02 kBAdobe PDFView/Open
sobehartova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce181,06 kBAdobe PDFView/Open
sobehartova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce73,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.