Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreis Jiří, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSekera, Jan Carlos
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:41Z-
dc.date.available2014-5-12
dc.date.available2017-02-21T09:51:41Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-15
dc.identifier64667
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24592
dc.description.abstractCílem této práce je zkonfrontovat a ověřit znalosti studentů z vybraných vzdělávacích stupňů (institucí) v multidisciplinární problematice HIV/AIDS. Respondenti byli žáci gymnázií a středních odborných učilišť ve dvou městech Plzni a Českých Budějovicích, tyto de facto limitní způsoby středoškolského vzdělání byly vybrány záměrně, aby buďto verifikovaly predikci o vyšších znalostech gymnazistů, nebo aby demonstrovaly, že znalosti této problematiky jsou v obou vzdělávacích institutech na stejné úrovni. Ke komparaci výše zmíněného byla zvolena metoda dotazníkového šetření, které proběhlo v obou výše zmíněných městech. Dotazník si neklade za cíl pouze zjištění znalostí na základě disparitního typu školy, ale rovněž si klade za cíl nalézt případné diskrepance v dependenci na dalších atributech, jimiž mohou být např. věk, pohlaví atd. Dotazníkové šetření odhalilo v některých případech až palčivou insuficienci týkající se znalostí této problematiky a to zejména v oblasti znalostí týkajících se geografických aspektů HIV/AIDS. Uskutečněný průzkum poukázal na skutečnost, že úroveň znalostí studentů gymnázií je vyšší, než úroveň znalostí studentů středních odborných učilišť. Výzkum rovněž demonstruje zjištěné disparity mezi studenty z Plzně a Českých Budějovic a rovněž i diference v rámci pohlaví.cs
dc.format77 s., xxxix s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthivcs
dc.subjectaidscs
dc.subjectznalosti studentůcs
dc.subjectgymnáziacs
dc.subjectstřední odborná učilištěcs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectčeské budějovicecs
dc.subjectnuts2 jihozápadcs
dc.titleKomparace znalostí problematiky HIV/AIDS mezi studenty gymnázií a středních odborných učilišť v krajských městech regionu NUTS2 - Jihozápadcs
dc.title.alternativeThe Comparative analysis of Knowledge of the HIV/AIDS Issue Among Students of Grammar Schools and Secondary Vocational Schools in Regional Cities of the NUTS2 - Southwest Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this thesis is validation of knowledges of students of variant educational institutions in case of multidisciplinary topic of HIV/AIDS. The respondets were students of grammar and secondary vocational schools of two cities Plzen and Ceske Budejovice. This two different areas of secondary education were choosen purposely to prove better knowledges of students of grammar schools or find out that the level of knowledges is equal. The comparation was accomplished based on questionary the research was made in both mentioned cities. The study itself is not watching just the difference among the shools. It also seeks other various attributes like age, gender etc. The research reveals very deficient knowledges of the main topic, especially in the question of geographical aspect connected to HIV/AIDS. The level of knowledges of students of grammar schools is higher then the level of the vocational schools, as the research shows. The research demonstrates disparities between cities of Plzen and Ceske Budejovice. It also illustrates the differences of gender.en
dc.subject.translatedhiven
dc.subject.translatedaidsen
dc.subject.translatedknowledges of studentsen
dc.subject.translatedgramar schoolsen
dc.subject.translatedsecondary vocarional schoolsen
dc.subject.translatedplzenen
dc.subject.translatedceske budejoviceen
dc.subject.translatednuts2 - southwest regionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SEKERA.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
sekera v.pdfPosudek vedoucího práce703,8 kBAdobe PDFView/Open
sekera o.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Sekera p.pdfPrůběh obhajoby práce135,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.