Title: Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) a její lokality severně od Plzně
Other Titles: Lycopodium clavatum and its localities north of Pilsen
Authors: Kuták, Vojtěch
Advisor: Pecháčková Sylvie, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24599
Keywords: plavuň vidlačka;lycopodium clavatum;les;řád větvení;délka internodií;bolevec;strženka;sigmondova stezka;šídlovský rybník
Keywords in different language: lycopodium clavatum;forest;branching order;length of internodes;bolevec;strženka;sigmond's path;šídlovský pond
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá plavuní vidlačkou (Lycopodium clavatum) a jejím rozšížením v území severně od Plzně. Lokality byly hledány a zkoumány v listopadu 2014, únoru 2015, březnu 2015 a srpnu 2015. Na vybraných lokalitách byl zkoumán vliv ostatních rostlin na růst plavuně. Především byla porovnávána délka internodií a řád větvení v závislosti na pokryvnosti rostlinných pater na lokalitě.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Lycopodium clavatum and her expansion in area north of Pilsen. Localities were located and studied in November 2014, February 2015, March 2015 and August 2015. Impact of other plants on clubmoss were studied on observed localities. The lenght of internodes and branching order were studied according to coverage of other plants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kutak bp1.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
kutak v.pdfPosudek vedoucího práce644,86 kBAdobe PDFView/Open
Kutak o.pdfPosudek oponenta práce794,74 kBAdobe PDFView/Open
kutak p.pdfPrůběh obhajoby práce152,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.