Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorStehlíková, Šarlota
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:45Z-
dc.date.available2015-9-19
dc.date.available2017-02-21T09:51:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-11
dc.identifier68914
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24601
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou naučné stezky v okolí Klenčí pod Čerchovem. Cílem práce je vytvořit naučnou stezku s pracovními listy, porovnávacími testy a grafickými panely. Naučná stezka slouží jako doplněk výuky zeměpisu na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích. Trasa naučné stezky vede v pohraniční nacházející se v CHKO Český les. Trasa obsahuje 8 stanovišť. Jednotlivá stanoviště obsahují informace o místním regionu a životním prostředí. Žáci si absolvováním NS mají upevnit a rozšířit své znalosti, schopnosti a dovednosti. Práce využívá pozitivní aspekty terénní výuky a mezipředmětových vazeb.cs
dc.format86 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnaučná stezkacs
dc.subjectterénní výukacs
dc.subjectmístní regioncs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectchko český lescs
dc.subjectklenčí pod čerchovemcs
dc.titleNaučná stezka v okolí Klenčí pod Čerchovem jako doplněk výuky zeměpisu a environmentální výchovycs
dc.title.alternativeEducational nature trail in the surroundings of Klenčí pod Čerchovem as a supplement to teaching geography and environmental education.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis deals with the creation of a nature trail in Klenčí pod Čerchovem surroundings. The objective of the thesis is to create the nature trail with worksheets,compare tests and graphic signs. The trail serves as a complement of teaching the geography at primary school Komenského 17 in Domažlice. The trail is close to the German border in the protected landscape area Český les. There are 8 stands. Each stand contains information about the region and local environment. The completion of the nature trail will provide the students with an extension of their knowledge and skills. The thesis uses the positive aspects of the outdoor teaching and interdisciplinary links.en
dc.subject.translatednature trailen
dc.subject.translatedoutdoor teachingen
dc.subject.translatedlocal regionen
dc.subject.translatedenvironmenten
dc.subject.translatedthe protected landscape český lesen
dc.subject.translatedklenčí pod čerchovemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarlota Stehlikova.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
Stehlikova v.pdfPosudek vedoucího práce583,23 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova o.pdfPosudek oponenta práce760,37 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova p.pdfPrůběh obhajoby práce156,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.