Title: Výzkum motýlů přírodní rezervace Petrovka
Other Titles: Research focused on butterflies of natural reserve Petrovka
Authors: Hanzalová, Dana
Advisor: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24605
Keywords: petrovka;motýli;lepidoptera;inventarizační průzkum
Keywords in different language: petrovka;butterflies;lepidoptera;inventory research
Abstract: Práce se zabývá inventarizačním výzkumem motýlů v přírodní rezervaci Petrovka u Plzně. V teoretické části je uvedena obecná charakteristika zkoumané lokality (geologická, klimatická, zoologická a botanická charakteristika) a metodika sběru a determinace. Praktická část obsahuje kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení vzorků nasbíraných ze tří lokalit v přírodní rezervaci v průběhu sezóny 2015 a částečně 2016. Celkem bylo pozorováno 33 druhů motýlů, z nichž většina patří mezi druhy s noční aktivitou. Velkých denních motýlů byla menšina. V přírodní rezervaci Petrovka byly nalezeny pouze běžně se vyskytující druhy motýlů.
Abstract in different language: The inventory research has been focused on the butterflies in Petrovka Natural Reserve near Pilsen in the western part of the Czech Republic. The first chapters described general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters present qualitative and quantitative data gathered from three localities during the season of 2015 and partially the season of 2016. In total, 33 species of butterflies were observed. Most of the observed butterflies were nocturnal species, minority of them were large diurnal species. Only common species were observed in Petrovka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Hanzalova v.pdfPosudek vedoucího práce595,51 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova o.pdfPosudek oponenta práce630,52 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova p.pdfPrůběh obhajoby práce150,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.