Title: Dopad kontroly na vztahy jedinců pracujících pro nadnárodní společnost v kanceláři typu "open space"
Other Titles: The impact of control on the relationships of individuals working for a supranational company in "open space" office
Authors: Jurdová, Nikola
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24613
Keywords: velkoprostorové kanceláře;byrokracie;organizace;nadnárodní společnosti;pracovní prostředí
Keywords in different language: open space office;bureaucracy;organization;international companies;working environment
Abstract: V současnosti se v České republice rozrůstají po vzoru americké společnosti kanceláře typu open space. Jedná se o jednu místnost, ve které je zřízeno více pracovních prostor pro větší množství zaměstnanců. Toto prostředí vnímám jako relevantní pro sociologický výzkum zejména z toho důvodu, že jedinec je se zde musí podřídit plně přísným pravidlům a je podroben neustálé kontrole. Tato kontrola zde probíhá dvojího typu, ze strany organizace a ze strany kolegů a nadřízených. Proto je předmětem zájmu předkládané diplomové práce uplatňování kontroly nad zaměstnanci. Cílem mé práce je popsat způsoby, kterými je uplatňována kontrola nad zaměstnanci a poukázat na to, jaké dopady má takový způsob kontroly na samotné jedince a jejich vzájemné vztahy v každodenním pracovním procesu.
Abstract in different language: This thesis is focused on open space offices issues in supranational companies. This is an ethnographical research, which has included 14 interviews and numerous observations, which were conducted during 2015. Open space office represents one room which is equiped by more working space for larger number of employees. These places are not separated by a wall, but only by crossbars or flowers. Employees can comunicate with each other and, at the same time, can also monitor each other. There are two types of checks. The first type is being directly led by organization in which the individual is employed by computer systems and by recording devices. The second type of check is simultaneously performed by co-workers, colleagues and superiors; in surroundings where an employee is under constant supervision of others. Therefore, I focused on what the impact of above-mentioned method of control to employees themselves is and on their relationships in such an impersonal and bureaucratic environment in open space offices of supranational organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Nikola Jurdova.pdfPlný text práce352,08 kBAdobe PDFView/Open
Jurdova_2016_posudek-vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,05 kBMicrosoft Word XMLView/Open
jurdova_op.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
Jurdova.JPGPrůběh obhajoby práce93,51 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.