Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPařízková Alena, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorOliverius, Vojtěch
dc.contributor.refereeHrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T09:52:01Z-
dc.date.available2015-5-10
dc.date.available2017-02-21T09:52:01Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24617
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na principy flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl. Skrze etnografický výzkum je zjišťováno, jak o tomto typu práce vypovídají zaměstnanci, jaké identifikují výhody a nevýhody, popřípadě rizika a jistoty. V souvislosti s tím, je pozornost zaměřena také na možnost slaďování osobní a pracovní sféry. Práce prezentuje zjištění vypovídající o principu tzv. absolutní flexibility, dále o sociálním a lidském kapitálu a i reflexi vnímaných výhod a nevýhod flexibilní práce.cs
dc.format106 s. (188 896 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectflexibilní prácecs
dc.subjectetnografický výzkumcs
dc.subjectabsolutní flexibilitacs
dc.subjectsociální kapitálcs
dc.subjectlidský kapitálcs
dc.titleFlexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmyslcs
dc.title.alternativeFlexibility of work in one culture industry organization.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on principles of flexible work in organization specialized in cultural actions. The perception of this type of work by employees including advantages and disadvantages, eventually risks and securities were finding out through ethnographic research. In this context, the attention is focused also on possibility of harmonization of personal and working life. Work presents results about principle of absolute flexibility, about social and human capital and also a reflection about perceived advantages and disadvantages of flexible work.en
dc.subject.translatedflexible worken
dc.subject.translatedethnographic researchen
dc.subject.translatedabsolute flexibilityen
dc.subject.translatedsocial capitalen
dc.subject.translatedhuman capitalen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliverius DP 2016.pdfPlný text práce885,17 kBAdobe PDFView/Open
Oliverius_ved.pdfPosudek vedoucího práce110,16 kBAdobe PDFView/Open
Oliverius posudek_oponentky_dp.docxPosudek oponenta práce27,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Oliverius.JPGPrůběh obhajoby práce92,54 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.