Title: Diskrétní znaky na lebce: fylogenetické nebo environmentální podmínění?
Other Titles: Cranial non-metric traits: phylogenetic or environmental origins?
Authors: Dočkalová, Petra
Advisor: Friedl Lukáš, Mgr.
Referee: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24623
Keywords: diskrétní znaky;fylogeneze;klimatické vlivy
Keywords in different language: non-metric traits;climate;phylogeny
Abstract: Práce je zaměřena na výzkum vlivů, jež by mohly působit na distribuci diskrétních znaků na lebce. Hlavní pozornost je věnována studiu klimatického vlivu na znaky v souvislosti s krevním zásobením. Vzhledem k přizpůsobivosti cévního systému v rámci adaptace populací a ontogenetické akomodace jedinců na prostředí, by právě tyto znaky mohly být klimaticky ovlivněné. Jedinci a populace budou zkoumány na dvou úrovních. V první části je výzkum zaměřen na vlivy teploty a vlhkosti na distribuci diskrétních znaků napříč populacemi. Ve druhé části je věnována pozornost vlivům nadmořské výšky a s ní spojeným nedostatkem kyslíku vlivem nízkého atmosférického tlaku.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to explore the possible climatic influences that might affect the expression of non-metric traits. The main attention is paid to the study of non-metric traits related to a vascularisation of the human skull. The thesis examined two hypotheses. First, it examined the influence of a temperature and a humidity on the non-metric traits. The second part follows the effects of conditions at high altitudes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DockalovaDP.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Dockalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Dockalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,84 kBAdobe PDFView/Open
Dockalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce507,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.