Title: Francouzský tisk: kritický pohled na společnost - mýtus nebo realita?
Other Titles: French Press: Critical View of Society - Myth or Reality?
Authors: Kotlaříková, Kateřina
Advisor: Kratochvílová Lucie, Mgr. Ph.D.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24641
Keywords: tisk;kritika;le monde;le figaro;libération;société
Keywords in different language: press;ctiticism;le monde;le figaro. libération;society
Abstract: Tato diplomová práce je věnována studiu francouzského tisku. Zkoumá, zda-li francouzský tisk projevuje kritický pohled na společnost více něž tisk ostatních zkoumaných zemí. Dále se zabývá historií a aktuální situací tisku a žurnalistiky.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the study of the French press. It examines whether the French press expresse a critical view of society more than the press of other studied countries. It also deals with the history and current situation of the press and journalism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Kotlarikova Katerina.pdfPlný text práce670,67 kBAdobe PDFView/Open
Kotlarikova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kotalrikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce538,9 kBAdobe PDFView/Open
Kotlarikova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.