Title: L'oeuvre d'art en classe de FLE / Umělecká díla v hodinách francouzského jazyka
Other Titles: The art in lessons of french
Authors: Jarošová, Radana
Advisor: Černíková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Kratochvílová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24647
Keywords: umění;kultura;francouzština;didaktika;pedagogika
Keywords in different language: culture;french;didactics;art;pedagogics
Abstract: Tato diplomová práce nese název "Využití uměleckých děl v hodinách francouzského jazyka." Vyučování francouzštiny neznamená jen naučit gramatiku, lexikum a fonetiku, ale při výuce francouzštiny žákům předáváme také kulturní znalosti frankofonních zemí. Umělecká díla jsou součástí francouzské kultury. Tento fakt je bohužel mnohými učiteli francouzského jazyka opomíjen. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit příklady příprav na vyučovací hodiny za použití uměleckých děl jakožto autentických dokumentů. V teoretické části jsme se věnovali definici autentického dokumentu, což je dokument, který byl primárně vytvořen rodilými mluvčími pro jiné účely, než jsou účely didaktické. Přes to ale shledáváme využití autentických dokumentů efektivním, a to díky tomu, že žáci jsou lépe motivováni, pokud pracují s autentickým dokumentem, což je velmi důležité. Po tom, co jsme zjistili, jak se pracuje s tímto dokumentem, jsme připravili několik příkladů příprav na vyučovací hodiny. Pro každý využitý obraz byly vytvořeny dvě přípravy na hodiny, a to jedna pro začátečníky zaměřená na lexikum a jedna pro pokročilejší studenty. Ta je věnována více mluvenému projevu. Tyto přípravy byly využity na na střední škole, kde se potvrdila naše hypotéza, že užití umění ve francouzštině je efektivní, motivující a děti baví.
Abstract in different language: The thesis named "The use of art in French lessons." Teaching the French does not involve only grammar, lexis or phonetics but also culture of the francophones countries. This important fact is often forgotten by considerable number of teachers. This thesis proposes an aplication of French art in lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radana Jarosova_DP_Pevna vazba. (1).pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce522,56 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.