Title: První pozemková reforma v ČSR a srovnání přídělů půdy v Plzeňském kraji
Other Titles: First Land Reform in Czechoslovakia and the comparation of land in Pilsen region
Authors: Vomáčka, Michal
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24673
Keywords: pozemková reforma;československo;zemědělství;velkostatek;plzeňský kraj
Keywords in different language: land reform;czechoslovakia;agriculture;manor;pilsen region
Abstract: Tématem diplomové práce je pozemková reforma z období první republiky a její aplikace na případu Plzeňského kraje. Práce si klade za cíl především komplexně zanalyzovat prvorepublikovou pozemkovou reformu a zjišťuje, jaké byly příčiny pozemkových úprav v Československu, jaký vliv měly politické strany na jejich podobu, do jaké míry byla kritika pozemkové reformy legitimní a jaký měla tato reforma hospodářsko-sociální dopad. Dalším záměrem práce je prezentace pozemkové reformy na případu Plzeňského kraje.
Abstract in different language: The topic of this master's thesis is the first land reform in Czechoslovakia between 1919 and 1938. Other than a complex analysis of this reform, this thesis also shows the application in the Pilsen region. The aim of this study is to analyze the first republic reform. The thesis is finding out, what were the reasons of the land changes in Czechoslovakia; what influence did the political parties had at the form of the reform; to a what point was the land reform legit; and what political-economic results did the reform had. Another goal of this assessment is the presentation of the land reform in the Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vomacka_Plzen_2016.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
VOMACKA - oponent.pdfPosudek oponenta práce614,07 kBAdobe PDFView/Open
Vomacka.pdfPrůběh obhajoby práce268 kBAdobe PDFView/Open
Vomacka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce973,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.