Title: Reflexe Aristotelovy Poetiky u vybraných novověkých myslitelů (Corneille, Lessing, Goethe)
Other Titles: The Interpretations of Aristotles Poetics: P. Corneille, G. E. Lessing, J. W. Goethe
Authors: Toncarová, Nikola
Advisor: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24713
Keywords: aristoteles;poetika;corneille;lessing;goethe;drama;básnictví;francouzský klasicismus;německé osvícenství;sturm und drang;bouře a vzdor;hamburská dramaturgie;rozpravy i tragédii;k shakespearovu dni;nachlese zu aristoteles' poetik;katarze.
Keywords in different language: aristotle;poetics;corneille;lessing;goethe;drama;poetry;french classicism;german enlightenment;sturm und drang;hamburgische dramaturgie;trois discours sur le po?me dramatique;zum shakespeares-tag;nachlese zu aristoteles' poetik;katharsis.
Abstract: Tato práce se zabývá tím, jak byl Aristotelův spis Poetika o pravidlech básnické tvorby (a zejména jeho teorie tragédie) čten a debatován v novověku, s důrazem na tři významné představitele teorie i praxe dramatické a básnické tvorby Pierre Corneille, Gotthold Ephraim Lessing a Johan Wolfgang von Goethe. V první části práce je popsán francouzský klasicismus v 17. století a jsou zde rozebrány Corneillovy Rozpravy o tragédii, které napsal v roce 1660 a ve kterých se snaží vyrovnat s francouzským klasicismem za pomoci Aristotelovy Poetiky. V druhé části práce je představeno německé osvícenství v 18. století, Lessing a jeho dílo Hamburská dramaturgie. Rozbor Hamburské dramaturgie je věnován zejména částem, které jsou věnovány Aristotelově Poetice. Téma je uzavřeno třetí částí, ve které je pojednáno o přelomu 18. a 19. století a působení hnutí Sturm und Drang s důrazem na jednoho z hlavních představitelů Goetha a jeho esej Nachlese zum Aristotle Poetics.
Abstract in different language: This diploma thesis resolve how the Aristotelian treatise Poetics about the rules of poetic creation (and especially his theory of tragedy) was read and debated in the modern period, with an emphasis on three significant theory and practice representatives of dramatic and poetic creations - Pierre Corneille, Gotthold Ephraim Lessing and Johan Wolfgang von Goethe. The first part of thesis depicts the French classicism in the 17th century and Corneille's Trois Discours sur le po?me dramatique (1660), where the author tries to settle with the French classicism with the help of Aristotle's Poetics, is analysed. The German Enlightenment in the 18th century, Lessing and his work Hamburgische Dramaturgie (1767 - 1769) are introduced in the second part of this thesis. The analysis of Hamburgische Dramaturgie is devoted to the parts that are dedicated to Aristotle's Poetics. The thesis is concluded by the third part, which discuss the turn of the 18th and 19th centuries and the influence of the movement Sturm und Drang, with emphasis on one of the main representatives - Goethe and his speech Zum Shakespeares-Tag (1771) and essay Nachlese zu Aristoteles' Poetik (1827).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reflexe Aristotelovy Poetiky u vybranych novovekych myslitelu (Corneille, Lessing, Goethe).pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
toncarova_blahutkova.docPosudek vedoucího práce1,47 MBMicrosoft WordView/Open
toncarova_sevcik.pdfPosudek oponenta práce623,94 kBAdobe PDFView/Open
Toncarova_N.pdfPrůběh obhajoby práce700,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.