Title: Socioekonomická dimenze slabé státnosti: Eritrea
Other Titles: Socioeconomic Dimension of Weak Statehood: Eritrea
Authors: Kubešová, Tereza
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24768
Keywords: r. rotberg;slabá státnost;sociální;ekonomické indikátory;osn;udržitelný rozvoj
Keywords in different language: r. rotberg;weak statehood;social;economic indicators;un;sustainable development
Abstract: Tato práce se zabývá konceptem slabé státnosti dle teorie R. Rotberga. Cílem je aplikace jeho klasifikace se zaměřením na socio-ekonomické faktory oslabování státu na případovou studii státu Eritrea a analýza rozvojových strategií OSN v souladu s teorií udržitelného rozvoje v Eritreji.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the concept of weak statehood according to theory of R. Rotberg. The goal of it is to apply his classification to the case study of the state of Eritrea with a focus on social and economic indicators of the state failure. Moreover to analyze the development strategy by the relevant UN agencies in order to reach sustainable development in Eritrea.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tereza Kubesova 2016.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Kubesova_VED.pdfPosudek vedoucího práce127,53 kBAdobe PDFView/Open
Kubesova_DP_opo_MV.pdfPosudek oponenta práce126,87 kBAdobe PDFView/Open
Kubesova.pdfPrůběh obhajoby práce262,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.