Title: Hudba 20. století v hudební výchově na střední škole - didaktické zpracování vybraných skladeb na základě integrace hudebně didaktických a hudebně terapeutických postupů
Other Titles: The Music of the 20th Century in the Educational Music Therapy and in Music Education at Secondary School
Authors: Brožová, Marcela
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Frolík, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2478
Keywords: hudba;hudební výchova;muzikoterapie;recepce hudby;20. století
Keywords in different language: music;music education;music therapy;reception of music;20th century
Abstract: V své práci jsem se snažila sestavit didaktický model receptivně zaměřené výukové jednotky hudební výchovy na gymnáziu s využitím některých muzikoterapeutických technik. Model výukovej jednotky bol zostavený na základě didaktické analýzy skladeb a nastínění možnosti jejich terapeutického využití Muzikoterapie a Hudební pedagogika se v mnohém prolínají a v mnohém se mohou vzájemně ovlivňovat. V teoretické části jsem se podrobně zaměřila na rozpracování recepce hudby právě z pohledu muzikoterapie a hudební výchovy. Předmětem výzkumné části bylo pak praktické ověření emocionální působnosti vybraných skladeb na sedmnáctileté žáky gymnázia v porovnání chlapců a děvčat a zároveň i v porovnání aktivních hudebníků a nehudebníků.
Abstract in different language: In my work, I tried to compile a didactic model of teaching music education units (with a receptive focus) at the secondary school, using some music therapy techniques. The model was based on the didactic analysis of musical composition and outline the possibilities of their therapeutic use. Music therapy and music education are intertwined in many ways and in many ways they can interact. In the theoretical part, I focused closely on evaluation of music reception, right from the perspective of music therapy and music education. The subject of the research was to verify the practical competence of selected songs on seventeen secondary school students, compared to boys and girls, and also comparing active musicians and not musicians.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce542,09 kBAdobe PDFView/Open
brozova_posudek_DP_vedouci_slavikova.pdfPosudek vedoucího práce530,37 kBAdobe PDFView/Open
brozova_posudek_DP_oponent_frolik.pdfPosudek oponenta práce437,39 kBAdobe PDFView/Open
brozova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce434,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.