Title: Koncept slabé státnosti - případová studie Jemenské republiky
Other Titles: The concept of weak statehood - a case study of the Republic of Yemen
Authors: Morová, Sabina
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24783
Keywords: slabý stát;slabá státnost;rozpadlý stát;zhroucený stát;rotberg;křehký stát;jemenská republika;aqap;hutí
Keywords in different language: weak state;weak statehood;failed state;collapsed state;rotberg;fragile state;the republic of yemen;aqap;the houthi
Abstract: Jemenská republika prochází v posledních letech negativním vývojem v oblasti politické, socio-ekonomické i bezpečnostní a do ohniska zájmu akademiků a bezpečnostních expertů se dostává především v souvislosti s nárůstem separatistických tendencí některých provincií a také s nestátními ozbrojenými aktéry, pro které je neschopnost státních struktur plnit své základní funkce bezpochyby příznivá, jelikož tak získávají větší manipulační prostor pro své aktivity. Cílem této práce je na základě detailní analýzy ekonomické, politické a vnitrostátní bezpečnostní situace, působení nestátních povstaleckých a separatistických skupin na území Jemenské republiky v období 2011-2015 zjistit míru slabosti státu a příčiny, které k tomuto stavu vedly. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první část nahlíží na problematiku slabé státnosti z teoretického hlediska a představuje tento koncept zejména prostřednictvím teorie Roberta Rotberga. Následuje druhá část práce, kde je představený teoretický koncept aplikován na případ Jemenské republiky a následně analyzována ekonomická, politická a bezpečnostní situace v období 2011-2015.
Abstract in different language: The Republic of Yemen has negatively been developing in the political, socio-economic and safety areas. It is mostly getting into focus of scholars and security experts in connection with the increase of separatist tendencies of some provinces and also with the non-state armed participants, who are undoubtedly benefiting from the inability of state structures to fulfil the basic functions as they can get a greater manipulative space for their activities. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the issue of a weak statehood from the theoretical point of view and it introduces this concept via the theory of Robert Rotberg. The following second part of the thesis applies the introduced theoretical concept on the case of the Republic of Yemen. Afterwards, the economical, political and domestic safety situation in years 2011-2015 is analysed in such way to fulfil the target of this thesis, which is the determination of the degree of the states weakness and of the cause that has led to this situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Koncept slabe statnosti (Jemen).pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Morova DP_ved.pdfPosudek vedoucího práce126,56 kBAdobe PDFView/Open
Morova_opo_ros.pdfPosudek oponenta práce123,42 kBAdobe PDFView/Open
Morova.pdfPrůběh obhajoby práce288,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.