Název: Normativní představy o délce lidského života
Další názvy: Normative ideas about the length of human life
Autoři: Königsmarková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24826
Klíčová slova: střední délka života;aktivní stárnutí;délka lidského života;hodnocení délky lidského života
Klíčová slova v dalším jazyce: life expectancy;active aging;length of human life;evaluation of length of human life
Abstrakt: Normativní představy o délce lidského života jsou spjaty s nadějí dožití a s hodnocením úspěšně prožitého života. To, zda byl život úspěšný, či nikoliv, lidé hodnotí podle společensky sdílené normy. Často lidé hodnotí, zda byl vyhaslý život úspěšný především u slavných osobností, ať jde o umělce, politiky, či sportovce. Cílem bakalářské práce je pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy zjistit, jak je popisován v seriózním denním tisku život zemřelých osobností v souvislosti s věkem, kterého se dožili.
Abstrakt v dalším jazyce: Normative ideas about the length of human life are associated with expectancy of successful and well lived life. Whether life was successful or not people assessed by socially shared standards which is in many cases evaluated among celebrities, artists, politicians or athletes. The goal of this bachelor thesis is to find out how the life of famous people is described in reliable media according to their age by using quantitative and qualitative content analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konigsmarkova_Lenka_BP.PDFPlný text práce639,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova_ved.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Konigsmarkova_oponent.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Konigsmarkova.JPGPrůběh obhajoby práce136,3 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.