Název: Duševní zdraví mužů v ČR
Další názvy: Mental health of men in Czech Republic
Autoři: Otcová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24831
Klíčová slova: duševní zdraví;péče o duševní zdraví;muži;otcovství;pracovní vytíženost
Klíčová slova v dalším jazyce: mental health;care of mental health;men;fatherhood;work utilization
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem duševního zdraví mužů v České Republice. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak muži pečují o své duševní zdraví v kontextu každodennosti, zda mají muži své každodenní rituály péče o duševní zdraví a jaké faktory nejvíce ovlivňují duševní zdraví mužů. Výzkum je prezentován jako kvalitativní případová studie. Hlavní metodou sběru dat jsou polo-strukturované rozhovory. Mým výzkumným vzorkem jsou muži aktivní na trhu práce, kteří mají děti, resp. žijí ve společné domácnosti s dětmi mladšími 18 let. Toto téma nebylo v českém kontextu systematicky zkoumáno. Tento výzkum může být podnětem k dalšímu systematickému empirickému výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the topic of mental health of men in Czech Republic. The aim of the research is to find how men take care of thein mental health in everyday life. This theme is closely associated with family, fathership and work utilization. The work is theoretically embedded by concepts relevant to this family and work themes and by thein coherention. The research is presented as a qualitative case study. The main method of data collection are semi-structured interview with Czech men who are active on labour market and who have family and children or who live with children under 18 in one household. This theme was not systematically explored so this research could bring the impulse of further systematical empirical exploration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP1-PDF.pdfPlný text práce616,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otcova_2016_posudek_vedouci.docxPosudek vedoucího práce24,79 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
otcova_op.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Otcova.JPGPrůběh obhajoby práce64,91 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.