Title: Vybrané přístupy sociální teorie 20. století k problematice eutanázie
Other Titles: Selected approaches of social theory to problem of euthanasia in 20th centrury
Authors: Soldátová, Tereza
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24834
Keywords: eutanazie;lékařem asistovaná sebevražda;právo jedince na sebeurčení;morální dilema
Keywords in different language: euthanasia;physician assisted suicide;right to self-determination;moral dilemma
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice eutanázie z hlediska teoretických přístupů Dietricha Bonhoeffera a Petera Singera. Práce zkoumá rozdílnosti v postojích těchto dvou teoretických stanovisek, které dále konfrontuje s výsledky vybraných sociálně vědních výzkumů. Cílem je porovnávání východisek teoretických přístupů a zkoumání jejich projevů ve výsledcích sociálně vědních výzkumů.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to explore the issue of euthanasia in terms of theoretical approaches of Dietrich Bonhoeffer and Peter Singer. The thesis explores differences in the attitudes of these two theoretical positions which are further confronted with the results of the social scientific researches. The goal of the thesis is to compare the bases of the two theoretical approaches and examining their manifestation in social science researches results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soldatova_bakalarska prace.pdfPlný text práce808,75 kBAdobe PDFView/Open
Soldatova (vedouci).docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordView/Open
soldatova_oponent.docxPosudek oponenta práce25,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Soldatova.JPGPrůběh obhajoby práce72,17 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.