Název: Vybrané přístupy sociální teorie 20. století k problematice eutanázie
Další názvy: Selected approaches of social theory to problem of euthanasia in 20th centrury
Autoři: Soldátová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24834
Klíčová slova: eutanazie;lékařem asistovaná sebevražda;právo jedince na sebeurčení;morální dilema
Klíčová slova v dalším jazyce: euthanasia;physician assisted suicide;right to self-determination;moral dilemma
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice eutanázie z hlediska teoretických přístupů Dietricha Bonhoeffera a Petera Singera. Práce zkoumá rozdílnosti v postojích těchto dvou teoretických stanovisek, které dále konfrontuje s výsledky vybraných sociálně vědních výzkumů. Cílem je porovnávání východisek teoretických přístupů a zkoumání jejich projevů ve výsledcích sociálně vědních výzkumů.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is to explore the issue of euthanasia in terms of theoretical approaches of Dietrich Bonhoeffer and Peter Singer. The thesis explores differences in the attitudes of these two theoretical positions which are further confronted with the results of the social scientific researches. The goal of the thesis is to compare the bases of the two theoretical approaches and examining their manifestation in social science researches results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soldatova_bakalarska prace.pdfPlný text práce808,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldatova (vedouci).docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
soldatova_oponent.docxPosudek oponenta práce25,59 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Soldatova.JPGPrůběh obhajoby práce72,17 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.