Title: Bedřich Macenauer - významný plzeňský sbormistr
Other Titles: Bedřich Macenauer,significant Pilsen choirmaster
Authors: Duspivová, Lada
Advisor: Vimr, Zdeněk
Referee: Frolík, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2484
Keywords: sbormistr;Plzeňský ženský komorní sbor;koncertní činnost;Divadlo J. K. Tyla v Plzni;Plzeň
Keywords in different language: choirmaster;Pilsner woman´s chamber choir;concert;J. K. Tyl Theatre in Pilsen;Pilsen
Abstract: Tato diplomová práce přináší reflexi o osobnosti dirigenta a sbormistra Bedřicha Macenauera, dnes stále žijícího umělce, který působil ve druhé polovině 20.století v Plzni a plzeňském regionu. Zachycuje jeho mládí,studia a činnost od nástupu do Divadla J. K. Tyla v PLzni v roce 1957, kde působil bezmála 40 let jako sbormistr v operním souboru. Mezi léty 1957 - 1996 nastudoval s operním souborem 171 premiér, baletů či jiných produkcí. Práce dále přináší informace o založení a činnosti Plzeňského ženského komorního sboru, s nímž sbormistr pracoval 28 let, stál u jeho zrodu i zániku. S tímto sborem uváděl na plzeňská pódia skladby autorů 20.století, z nichž mnohé měly v Plzni svou premiéru a některé byly natočeny v plzeňském rozhlase.
Abstract in different language: This Diploma Work brings the reflection upon the personality of conductor of an orchestra and choir conductor Mr. Bedřich Macenauer, artist living to the present time, who operated in 2nd half of 20th century in City of Plzeň and Plzeň Region.The work renders (captures) Macenauer´s youth, studies and activity since his coming to J. K. Tyl Theatre in Plzeň in 1957. He operated there nearly 40 years as chief of Opera Choir. Between 1957 and 1996 he studiet with this choir 171 premieres of opera, ballet and other factures. The work brings information about his establishing and subsequent activies of Woman´s Chamber Choir as well, Mr. Macenauer´s cooperated with for 28 years, he stood in nascent of the choir and in its extinction too. He introduced with this choir works of 20th century authors on Plzeň daises, some of them were premiered and recorded in Plzeň Radio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LADA_DUSPIVOVA_DIPL_PRACE_2012.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
duspivova_posudek_DP_vedouci_vimr.pdfPosudek vedoucího práce334,89 kBAdobe PDFView/Open
duspivova_posudek_DP_oponent_frolik.pdfPosudek oponenta práce332,93 kBAdobe PDFView/Open
duspivova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce423,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.