Title: Stereotypní obraz Němce v českém lokálním tisku
Other Titles: Stereotyped image of German in the Czech local press
Authors: Zímová, Barbora
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Lochmannová Alena, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24862
Keywords: češi;němci;meziválečné období;analýza;stereotyp
Keywords in different language: the czech;the german;interwar period;analysis;stereotype
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je analýza stereotypního obrazu Němce v českém tisku. Pro svou práci jsem si zvolila pražský časopis Přítomnost. V první části práce popisuji vývoj česko-německých vztahů.
Abstract in different language: The aim of my bachelor´s thesis is to analyse stereotyped image of the German in the Czech local press from the interwar period. I have chosen Prague journal called Present for my analysis. In the first part of my bachelor´s thesis i describe development of the Czech-German relationship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Barbora_Zimova_2016.pdfPlný text práce881,3 kBAdobe PDFView/Open
Zimova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Zimova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Zimova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce371,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.