Title: Sebe-identifikace Straight edge.
Other Titles: Self-identification of Straight edge.
Authors: Žitková, Karolína
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Rumpík Viktor, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24863
Keywords: straightedge;identita;subkultura;drug-free;abstinence.
Keywords in different language: straightedge;identity;subculture;drug-free;abstinence.
Abstract: Práce se zabývá subkulturou straightedge a její charakteristikou z perspektivy členů. Jedním s témat je identita člena a jeho vlastní vnímání subkultury straightedge. Dalším tématem je soubor hodnot a postojů, které jsou pro členy charakteristické a jejich význam pro straightedge jako subkulturu. Práce se také zabývá zkušeností členů s návykovými látkami a dopad těchto zkušenosti na aktéra ve spojení se sebeidentifikací straightedge.
Abstract in different language: The main aim of further bachelor thesis is to provide complex picture of straightedge subculture. This work introduces a theoretical framework of subculture, its development in sociological science and identity. It gives an account of straightedge subculture, its origins, development and all aspects which are connected to straighedge subculture. The main purpose is to describe the identity of its members, their attitudes and their experience with drugs which is illustrated in the analytic part. The main goal is to create a concept of straightedge subculture through the perspective of its members.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_zitkova.PDFPlný text práce543,76 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce952,35 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce350,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.