Title: Tzv. lidový kroj a jeho dnešní funkčnost
Other Titles: So called folk costume and its todays funkcion
Authors: Martinásková, Dagmar
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24866
Keywords: lidový kroj;funkce;národopisný soubor;folklór
Keywords in different language: folk costume;function;ethnographic group;folklore
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje, jak lidé ve dvou vesnicích v České republice používají své kroje. K jakým příležitostem je lidé nosí, jak často, v jakém věku a rozdíly těchto krojů. Můj výzkum byl založen na pozorování oslav, na které se lidé do krojů oblékají a následných rozhovorech s lidmi z těchto vesnic. V teorii popisuji funkci kroje obecně, vybrané obce, jejich historii a specifika jejich krojů.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the ways people in two villages in Czech republic use their folk costumes. What occasions people wear it for, how often, in what age and which of gender and the specific differences of these folk costumes. My research was based on observation of the celebrations for which people dress up into the folk costumes and following interviews of the village people. In the theory I describe the function of folk costumes in general, chosen villages, their history and specifics of theirs folk costumes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dagmar Martinaskova 2016.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Martinaskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Martinaskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Martinaskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce307,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.