Title: Transporty plzeňských Židů za druhé světové války.
Other Titles: Transports of Pilsner Jews during the second world war.
Authors: Buňátová, Zuzana
Advisor: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24868
Keywords: židé;transporty;plzeň;druhá světová války
Keywords in different language: jews;transports;pilsen;the second world war
Abstract: Bakalářská práce se zabývá historií transportů plzeňských Židů. Jedná se o statistiku jedné historické události zaměřené na plzeňské Židy. Konkrétně na průběh holocaustu ve městě Plzeň. Pozornost je zaměřena na transporty, které směřovaly z Plzně do Terezína a také dalším transportům, které z Terezína odjížděly do dalších koncentračních táborů. V mé práci popisuji také místa, na která Židé z Plzně právě kvůli těmto transportům byli deportováni a kde většina z nich nalezla smrt. Ale naopak je zde i kapitola věnována plzeňským Židům, kteří se dočkali osvobození a po válce se vrátili k normálnímu životu.
Abstract in different language: The thesis has dealt with a history of transports of the Pilsen Jews. It is a statistics of one of the historical event focused on the Pilsen Jews. Specifically, the course of the holocaust in Pilsen. The attention is focused on transports that were leading from Pilsen to Theresienstadt and other transports, which departed from Theresienstadt to other concentration camps. In my thesis I describe the places to which Jews from Pilsen were deported and where most of them found their death. But on the contrary, there is a chapter devoted to Pilsen Jews who waited for a liberation and after the war they returned to a usual life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transporty plzensky Zidu za druhe svetove valky - Zuzana Bunatova.pdfPlný text práce820,46 kBAdobe PDFView/Open
Bunatova_posudek vedouciho_leden 2016.pdfPosudek vedoucího práce923,08 kBAdobe PDFView/Open
Bunatova_posudek oponenta_leden 2016.pdfPosudek oponenta práce748,75 kBAdobe PDFView/Open
Bunatova_prubeh obhajoby_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce425,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.