Title: Edukace laické veřejnosti o lymeské borelióze všeobecnou sestrou
Other Titles: Patient Education of Lyme Disease by Staff Nurse
Authors: Aframova, Mikaela Anna-Greta
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25087
Keywords: edukace;lymeská borelióza;borelie;spirochety;erythema migrans;em
Keywords in different language: education;lyme disease;borrelia;spirochete;erythema migrans;em
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou lymeské boreliózy a jejím povědomím mezi laickou veřejností. V teoretické části jsou popsány základní informace o tomto onemocnění, životním cyklu klíšťat a edukaci. Praktická část analyzuje rozšířenost povědomí o této nemoci mezi nejrůznějšími skupinami obyvatel z řad laické veřejnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with patient education of lyme disease by staff nurse which happened to be discussed topic lately. There are described basic information about the illness itself, livecycle of ticks and educational ways in the theoretical part. The research part analyses theoretical knowledge of this issue among citizens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyme_disease_Aframova.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
Aframova_vedouciBP.pdfPosudek vedoucího práce870,37 kBAdobe PDFView/Open
Aframova_oponentBP.pdfPosudek oponenta práce400,44 kBAdobe PDFView/Open
Aframova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce521,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.