Title: Význam správného výběru a nastavení vozíku a jeho komponentů u kvadruplegiků
Other Titles: Correct wheelchair selection and its component set up for quadruplegics
Authors: Rusínová, Barbora
Advisor: Geierová Lenka, Mgr.
Referee: Zahradnická Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25091
Keywords: míšní léze;mechanický vozík;kvadruplegie;sed;komponenty mechanického vozíku;adl aktivity
Keywords in different language: spinal cord injury;mechanical wheelchair;quadriplegia;sed;components;mechanical wheelchair;adl activities
Abstract: Práce se zabývá problematikou výběru a nastavení mechanického vozíku pro klienty po poranění míchy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku míšních lézí, kineziologický rozbor sedu, výběr mechanického vozíku a jeho správné nastavení. V praktické části jsou 3 kazuistiky, kde jsou porovnávány účinky poradenství v rámci výběru mechanického vozíku.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of choosing and adjusting a wheelchair for clients who suffered a spinal cord injury. The text is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical section focuses on the issue of spinal lesion, kinesiology analysis of sitting and choosing appropriate wheelchair and its adjustment. In the practical section, there are three case reports in which the author compares impacts of consulting on the choice of wheelchair.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusinova Barbora, Vyznam spravneho vyberu a nastaveni voziku a jeho komponent u kvadruplegiku.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Rusinova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce300,41 kBAdobe PDFView/Open
Rusinova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce168,68 kBAdobe PDFView/Open
Rusinova.pdfPrůběh obhajoby práce80,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.