Title: Využití nástrojů řízení kvality v automobilovém průmyslu
Other Titles: The use of quality management tools in the automotive industry
Authors: Svitavský, Tomáš
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bebr Lukáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25185
Keywords: nárazníkové sestavy;systém měření;měřící přípravky;způsobilost procesu a měřidel;statistický software q-das destra
Keywords in different language: bumpers´ assemblies;measuring systems;checking fixtures;process capabilities;capabilities of measuring devices;statistical software q-das destra
Abstract: Cílem bakalářské práce je zjednodušení měření nárazníků a nárazníkových sestav v sériové výrobě a vyhodnocování výsledků měření. Dále pak zavedení grafického vyhodnocování způsobilosti procesů a měřidel s využitím statistického softwaru Q-DAS. Praktická část se zabývá aplikací elektronického měření nárazníku B232 a vyhodnocováním výsledků měření pomocí stastistického softwaru Q-DAS. Dále pak aplikací MSA metoda 1 a vizualizací výsledků způsobilostí měřidel dle metody 2 (RR).
Abstract in different language: Aim of batchelor thesis is simplification of measuring bumpers and bumper assemblies in serial production and evaluation of measured results. Application of graphical evaluation of process capabilities and capabilities of measuring devices by using statistical software Q-DAS. Practical part is focused on application of electronic measuring of bumper B232 and evaluation of measured results by statistical software Q-DAS. Application of MSA method 1 and vizualization of capability results of measuring devices according to method 2 (RR).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tomas Svitavsky_2016.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Svitavsky.PDFPosudek oponenta práce386,94 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Svitavsky.PDFPosudek vedoucího práce355,81 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Svitavsky.PDFPrůběh obhajoby práce169,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.