Title: Firemní benefity a firemní kultura a jejich vliv \nl{}na motivaci zaměstnanců
Other Titles: Company benefits and corporate culture and their influence to employees motivation.
Authors: Štáhlová, Petra
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Matoušek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25210
Keywords: firemní kultura;firemní benefity;motivace;pracovní výkon;dotazníkové šetření
Keywords in different language: corporate culture;company benefits;motivation;work performance;survey
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na firemní kulturu, firemní benefity a motivaci zaměstnanců. V teoretické části jsou obecně popsány pojmy jako firemní kultura, firemní benefity, motivace a výkonnost podniku. V praktické části je popsána firemní kultura a motivace zaměstnanců ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Cílem práce je zjištění pomocí dotazníkového šetření, zda je nutno zavedenou firemní kulturu a firemní benefity ve společnosti upravit pro větší spokojenost a loajalitu zaměstnanců. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na doplnění firemních benefitů.
Abstract in different language: The thesis is focused on corporate culture, company benefits and employee motivation. In the theoretical part there generally descri-bed in terms such as corporate culture, company benefits, moti-vation and business performance. Practical part describes the corporate culture and employee motivation in the company Daikin Industries Czech Republic s r.o. The aim of this thesis is to deter-mine necessity for change of an established corporate culture and company benefits for greater employee satisfaction and employee loyalty by using questionnaire. In conclusion, there are suggestions to complement the company benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stahlova_Petra_2016.pdfPlný text práce19,29 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Stahlova.PDFPosudek oponenta práce647,73 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Stahlova.PDFPosudek vedoucího práce307,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Stahlova.PDFPrůběh obhajoby práce276,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.