Title: Laserové svary vysokopevných ocelí a jejich chování při cyklickém zatěžování
Other Titles: Laser welding of high-strenght steels and cyclic loading of laser welded high-strenght steels
Authors: Zikmund, David
Advisor: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25231
Keywords: svařování;laser;laserové svařování;komplex-fázová ocel;heterogenní svar;cyklické zatěžování;kliková hřídel.
Keywords in different language: welding;laser;laser welding;coplex phase steels;heterogeneous weld;cyclic loads;crankshaft
Abstract: Diplomová práce se zabývá zjištěním možností použití vysokopevných ocelí u laserem svařovaných cyklicky namáhaných klikových hřídelí, hledáním a optimalizací parametrů pro laserové svařování klikových hřídelí, které nahrazují celokované klikové hřídele.
Abstract in different language: This thesis deals with finding options of using AHSS in laser-welded cyclically loaded crankshafts , finding and optimizing parameters for laser welding of the crankshafts , which replace the forged crankshaft.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZIKMUND_David.pdfPlný text práce6 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Zikmund.pdfPosudek vedoucího práce438,55 kBAdobe PDFView/Open
OP_Zikmund.pdfPosudek oponenta práce658,86 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Zikmund.pdfPrůběh obhajoby práce304,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.