Title: Využití elektronové mikroskopie k posouzení struktur a vlastností laserových návarů
Other Titles: Usage of electron microscopy to assess the structures and properties of laser cladding
Authors: Burda, Vít
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Referee: Špirit Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25234
Keywords: řádkovací elektronová mikroskopie;laserové navařování;inconel 625;energo disperzní spektrometr;vysokovýkonný diodový laser;marangoniho proudění
Keywords in different language: scanning electron microscopy;laser cladding;inconel 625;energy-dispersive detector;high power direct diode laser;marangoni effect
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití elektronové mikroskopie k hodnocení laserem navařených vrstev. Při hodnocení návarů, konkrétně Inconelu 625 byl použit řádkovací elektronový mikroskop ve spojení s energo disperzním spektrometrem. Díky tomu bylo možné sledovat chemické složení a míru promíšení v oblasti návaru. Práce se dále věnuje Marangoniho proudění, které bylo pozorováno po naleptání navařených vrstev.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the possibilities that the usage of electron microscopy to assess the laser clad layers provides. To assess the clads the scanning electron microscope with energy-dispersive detector was used. That enabled to monitor the chemical composition and dilution in the clad layer. The thesis also observes Marangoni Effect which was seen after etching the laser clad layers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BurdaV_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Burda.pdfPosudek vedoucího práce492,62 kBAdobe PDFView/Open
OP_Burda.pdfPosudek oponenta práce520,82 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Burda.pdfPrůběh obhajoby práce272,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.