Title: Vliv tepelného zpracování na terminálně balistické vlastnosti nízkolegované vysokopevné oceli
Other Titles: Influence of heat treatment on terminally ballistic properties of the low alloy high strength steel
Authors: Coufal, Vladislav
Advisor: Vnouček Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25235
Keywords: popouštěcí teplota;metalografie;mechanické zkoušky;balistická zkouška;empirické vzorce;průstřel;neprůstřel
Keywords in different language: the tempering temperature;metallography;mechanical tests;ballistic test;empirical formula;bullet;bulletproof
Abstract: Bakalářská práce porovnává balistickou odolnost plechů z nízkolegované vysokopevné oceli daného chemického složení po tepelném zpracování a popouštění na určité teploty. Výsledky zkoušek budou mít velké přínosy při opravách vozidel.
Abstract in different language: Bachelor thesis compares ballistic resistant sheets of low-alloy high-strength steel of the chemical composition after heat treatment and tempering at a certain temperature. Test results will have major benefits for vehicle repairs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coufal_BP_VTZnTBVNVO.pdfPlný text práce11,52 MBAdobe PDFView/Open
OP_Coufal.pdfPosudek oponenta práce870,22 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Coufal.pdfPosudek vedoucího práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Coufal.pdfPrůběh obhajoby práce249,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.