Title: Porovnání vybraných tenkovrstvých systémů s nitridovými vrstvami a duplexními vrstvami
Other Titles: Comparison of selected thin-layer systems with nitride layers and duplex layers
Authors: Černý, Jan
Advisor: Štěpánek Ivo, RNDr.
Referee: Vnouček Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25237
Keywords: depozice tenkých vrstev;vrypová zkouška;statická vnikací zkouška;nanoindentace;adhezivně kohezivní chování;capd
Keywords in different language: deposition of thin films;nanoindentation;adhesive cohesive behaviour;scratch test;static indentation indentation test;capd
Abstract: Cílem práce je studium a porovnání vybraných povrchových úprav na vybraných substrátech. Výsledek povrchové úpravy je dán na základě výsledků z analytických metod, a proto je cílem práce vyhodnocení vlastností a chování systémů tenká vrstva substrát. Cílem analytických metod je vyhodnocení adhezivně kohezivního chování systémů tenká vrstva substrát vrypovou a statickou indentací indentory různých geometrií, tvrdostních charakteristik, změn v elastické a plastické deformaci.
Abstract in different language: The goal of this work is to study and compare selected surface finishes on selected substrates. The results of this surface treatment is given on the base of results from analytic methods, therefore the second goal is the evaluation of the properties and behaviour of the selected system's thin film substrate. The goal of the analytic methods is to evaluate the adhesive cohesive behaviour of system's thin film substrate by scratch and static indentation along with using indentors of different geometry, hardness characteristic, the change of the elastic and plastic deformation and the thickness of thin films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Cerny Jan.pdfPlný text práce9,75 MBAdobe PDFView/Open
OP_Cerny.pdfPosudek oponenta práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Cerny.pdfPosudek vedoucího práce808,78 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Cerny.pdfPrůběh obhajoby práce284,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.