Title: Návrh frézovacího zařízení IFVW122 pro frézovací věž FS7
Other Titles: Design of milling device IFVW122 for milling tower FS7
Authors: Švagr, Marcel
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Liška Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25249
Keywords: frézovací zařízení;frézovací věž;hlavní pohon;uložení vřetene;upnutí nástroje;fréza;převodové prvky;mkp analýzy
Keywords in different language: milling equipment;milling tower;main drive;bearing of spindle;toolholder;milling cutter;transmission elements;mkp analysis
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh frézovacího zařízení s označením IFVW 122. Řešení obsahuje návrh variant všech pohonů včetně jejich převodových prvků a uložení vřetene, výběr z těchto variant a následné detailní zpracování vybrané verze. Dále jsou zpracovány výpočty potřebné pro návrh a vybraná výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The thesis focus on design of the milling equipment marked IFVW 122. The solution includes design versions of all drives, including their gear parts and bearing of spindle. It also includes the selection of these variants and detailed elaboration of the selected version. Furthermore, necessary design calculations and selected drawing documentation are made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SVAGR_M_2016.pdfPlný text práce15,27 MBAdobe PDFView/Open
Svagr - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce801,34 kBAdobe PDFView/Open
Svagr - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce804,77 kBAdobe PDFView/Open
Svagr.pdfPrůběh obhajoby práce308,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.