Title: Vývoj soudnictví, notářství, advokacie a jejich významní představitelé na Českolipsku v letech 1848 - 1938
Other Titles: The development of justice, notary, advocacy and their significant representatives in the region Česká Lípa in the period 1848 - 1938
Authors: Truhlářová, Karolína
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25454
Keywords: 1848 - 1938;advokát;česká lípa;notář;schmeykal;soud;soudnictví;spolky;vývoj;významní představitelé
Keywords in different language: 1848 - 1938;lawyer;česká lípa;notary;schmeykal;court;judiciary;associations;development;significant representatives
Abstract: Tato rigorózní práce se zabývá vývojem soudnictví, notářství, advokacie a jejich významnými představiteli na Českolipsku v letech 1848 - 1938. Cílem práce je nastínit, jak se vyvíjelo soudnictví, notářství a advokacie ve vybraném období nejen obecně, ale také na území České Lípy a v jejím okolí. Dalším úkolem je nastínit historii města Česká Lípa, a také blíže představit vybrané přestavitele soudnictví, notářství a advokacie.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of justice, notary, advocacy and their significant representatives in the region Česká Lípa in the period 1848 - 1938. The aim is to show how developed justice, notary and advocacy in selected period in general, but also in Česká Lípa and her neighborhood. The next task is to outline the history of the city Česká Lípa and closer introduce selected representatives of justice, notary and advocacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIGOROZNI PRACE TRUHLAROVA K.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
OP - Truhlarova Karolina.pdfPosudek oponenta práce101,19 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Truhlarova Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce49,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.