Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDvořák, David
dc.contributor.refereeAdamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
dc.contributor.refereeLojek Antonín, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-12-14
dc.date.accessioned2017-03-02T05:30:31Z
dc.date.available2016-7-10
dc.date.available2017-03-02T05:30:31Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-7-11
dc.identifier70084
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25458
dc.description.abstractRigorózní práce s názvem Cenzura v Československu v letech 1945 - 1956 se zaměřuje na jednotlivé mediální oblasti, ve kterých cenzura v těchto letech působila. V práci jsou tak popsány postupy, metody a příklady cenzurní praxe v těchto oblastech - tisk, rozhlas, film, divadlo a televize. Stranou nezůstala ani cenzura zahraničního tisku a rozhlasu. Součástí práce je ovšem také stručná charakteristika dějin cenzury od starověku, přes středověk až po novověk, včetně počátku 20. století, který zahrnuje jak první, tak i druhou světovou válku. Předkládaná práce se tak snaží zachytit změny v charakteru a podobě cenzurní praxe napříč dějinnými etapami.cs
dc.format120 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70084-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcenzuracs
dc.subjectcenzurní praxecs
dc.subjectčeskoslovenskocs
dc.subjectstarověkcs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectnovověkcs
dc.subjectprvní světová válkacs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.subjecttiskcs
dc.subjectrozhlascs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectdivadlocs
dc.subjecttelevizecs
dc.subjecthlavní správa tiskového dohleducs
dc.subjectministerstvo informacícs
dc.subjectváclav kopeckýcs
dc.subjectkomunistická strana československacs
dc.subjectperiodické a neperiodické tiskovinycs
dc.subjectknihycs
dc.titleCenzura v Československu v letech 1945 - 1956cs
dc.title.alternativeCensorship in Czechoslovakia 1945-1956en
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis advanced master's thesis entitled Cenzura v Československu v Letech 1945 - 1956 (Censorship in Czechoslovakia 1945 - 1956) focuses on individual areas within media subject to censorship in this period. The thesis describes procedures, methods and examples of censorship practices in press, film, theatre and TV. It also discusses censorship applied to foreign press and radio broadcasting. The thesis also includes a brief characteristic of the history of censorship, from antiquity through the Middle Ages to modern times, including the early 20th century. It thereby covers both World War I and II. The thesis aims to capture changes in the character and form of censorship across historical phases.en
dc.subject.translatedcensorshipen
dc.subject.translatedcensorship practicesen
dc.subject.translatedczechoslovakiaen
dc.subject.translatedantiquityen
dc.subject.translatedmiddle agesen
dc.subject.translatedmodern timesen
dc.subject.translatedworld war ien
dc.subject.translatedworld war iien
dc.subject.translatedpressen
dc.subject.translatedradioen
dc.subject.translatedfilmen
dc.subject.translatedtheatreen
dc.subject.translatedtven
dc.subject.translatedpress supervision key reporten
dc.subject.translatedministry of financeen
dc.subject.translatedváclav kopeckýen
dc.subject.translatedcommunist party of czechoslovakiaen
dc.subject.translatedperiodicals and non-periodicalsen
dc.subject.translatedbooksen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cenzura v CSR v letech 1945 - 1956.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
OP - Dvorak David.pdfPosudek oponenta práce85,48 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Dvorak David.pdfPrůběh obhajoby práce35,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.