Title: "Neočekávaný...."
Other Titles: "Unexpected...."
Authors: Záhorková, Lenka
Advisor: Vach Gabriel, MgA.
Referee: Pelechová Eva, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25520
Keywords: experiment;analýza;porcelán;série;objekt
Keywords in different language: experiment;analysis;porcelain;series;object
Abstract: Má bakalářská práce má podobu série objektů tvořených nevšední technikou - z porcelánového prachu. Ty mají tvar nízkých popraskaných válců. Inspirací se mi stala otázka koloběhu života a znovuzrození. Práce je o zkoušení a analýze materiálu. Výrobek je primárně experimentálním objektem. Ponechávám mu ale možnost funkci mít, a tak je sekundárně jakousi dekorativní mísou.
Abstract in different language: The theme of my bachelor work is "Unexpected" and it is a serie of objects, is made by an untypical technology - made out of porcelain dust. My inspiration for this work was the question of life and rebirth. The essence of this work is experimenting with materials and technologies. The final product is supposed to be, in the first place, an experimental object. Secondary function could be the possible use as a bowl
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Zahorkova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Zahorkova.pdfPosudek oponenta práce181,56 kBAdobe PDFView/Open
Zahorkova_1.pdfPosudek vedoucího práce659,44 kBAdobe PDFView/Open
Zahorkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce376,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.