Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Horníčková, Ilona
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Steker František, Doc. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25534
Keywords: autorská kniha;písmo;gotika;metal;čínština;runa;latinka
Keywords in different language: authors book;typeface;gothic;metal;chinese;rune;latin
Abstract: Knížky zajímavou formou upozorňují na fenomén písma. Navržený koncept je založen na nové neotřelé myšlence ukázat písmo v jiném kontextu, než jsme normálně zvyklí. Knížka o gotice a metalu upozorňuje na vtipnou podobnost, kterou, domnívám se, nikoho zatím nenapadlo ukázat. Magické runy zase upozorňují na fakt, že písmo nemusí být jen nositelem sdělení, ale také součástí magických rituálů. Čínské znaky reflektují jiné vnímání světa. Znalost čínského písma nám tak může poskytnout pohled i do způsobů naprosto odlišného myšlení. Bohatství písma názorně ukazuje rozdíly mezi písmy latinkového typu. Ač se jedná o stále stejný způsob zapsání jazyka, podoby jsou rozdílné. A rozdílnost je krásná!
Abstract in different language: The proposed concept is based on new novel thought to show the typeface in different context to what we are usually used to. The book about the gothic and metal draw attention to quite funny resemblance, which, I suppose, no one occurred to present. Magic runes point out the fact that the typeface doesn't have to be just the announcement bearer, but also part of the magic rituals. The Chinese characters reflect different worldview. Knowledge of the Chinese typeface can provide us with the view to the totally different thinking. The typeface richness graphically shows the difference between Latin alphabet. Even though we are talking about the same way of writing the language, the forms are different. The difference is a very beautiful one!
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Hornickova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hornickova.pdfPosudek vedoucího práce245,92 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova_1.pdfPosudek oponenta práce325,55 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova_2.pdfPrůběh obhajoby práce302,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.