Title: Vizuální identita malé firmy
Other Titles: Visual identity of small company
Authors: Marková, Lucie
Advisor: Steker František, Doc. akad. mal.
Referee: Král Ivan, akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25538
Keywords: vizuální komunikace;grafický design;vizuální styl;logo;korporátní identita
Keywords in different language: visual communications;graphic design;visual identity;logo;corporate identity
Abstract: V rámci bakalářské práce jsem vytvořila vizuální styl malé firmy. Konkrétně se jedná o firmu Motion Pictures, společnost, která se zabývá tvorbou videa. Vizuální styl obsahuje logo, propagační materiály a obchodní tiskoviny.
Abstract in different language: In my bachelor work I created the visual style of small company. The name of company is Motion Pictures and they are creating videos. Visual style includes a logo, promotional materials and trade press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_MARKOVA LUCIE.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Markova.pdfPosudek vedoucího práce342,92 kBAdobe PDFView/Open
Markova_1.pdfPosudek oponenta práce515,46 kBAdobe PDFView/Open
Markova_2.pdfPrůběh obhajoby práce282,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.