Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSteker František, Doc. akad. mal.
dc.contributor.authorPejřimovská, Tereza
dc.contributor.refereeŠvejda Pavel, MgA. Mgr.
dc.date.accepted2016-6-10
dc.date.accessioned2017-03-02T05:31:58Z-
dc.date.available2015-9-30
dc.date.available2017-03-02T05:31:58Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier67393
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25539
dc.description.abstractV rámci mé bakalářké práce jsem vytvořila jednoduchý, snadno zapamatovatelný logotyp, který je podpořený jednotným vizuálním stylem. Logo funguje jak v tiskové podobě, tak ve formě 3D. Vizuální styl vypovídá o charakteru firmy a podporuje její důvěryhodnost a originalitu, na které si zakládá. Pokud se Artefact v budoucnu opět otevře, má tak vytvořený pevný základ v podobě kvalitní vizuální identity. Vytvořené propagační materiály zvýší povědomí o firmě a jejím působení. Hlavními prvky spojující vizuální styl jsou linky, které vychází z tvaru loga. Na obchodních tiskovinách dávají informacím čitelnou a přehlednou formu a v katalogu pomáhají urychlit hledání produktů. Opakující se druhy papírů podporují kompaktnost celku.cs
dc.format38 s. (19 735 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67393-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvizuální identitacs
dc.subjectlogocs
dc.subjectlogotypcs
dc.subjectkatalogcs
dc.subjectobchodní tiskovinycs
dc.titleVizuální identita obchodní firmycs
dc.title.alternativeVisual identity of business companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFor my bachelor thesis I have created simple and easy to remember logotype which is supported by single visual style. Logo works in printed form and in the form of 3D. Visual style reflects the character of the company and supports its credibility and originality, which is important for them. If Artefact opens again in the future, it has created a solid foundation in the form of high quality visual identity. Created promotional materials to increase awareness about the company. The main elements which is connecting the whole visual style are lines which is based on the shape of the logo. On trade press give information readable and clear form and in the catalog to help speed search. Recurring kinds of papers supporting the compactness of the whole identity.en
dc.subject.translatedvisual identityen
dc.subject.translatedlogoen
dc.subject.translatedlogotypeen
dc.subject.translatedcatalogen
dc.subject.translatedtrade pressen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tereza Pejrimovska.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Pejrimovska.pdfPosudek vedoucího práce325,98 kBAdobe PDFView/Open
Pejrimovska_1.pdfPosudek oponenta práce426,5 kBAdobe PDFView/Open
Pejrimovska_2.pdfPrůběh obhajoby práce312,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.