Title: AUTORSKÝ ANIMOVANÝ FILM
Other Titles: AUTHORIAL ANIMATED FILM
Authors: Nikiforova, Ariadna
Advisor: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Referee: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25605
Keywords: animace;rotoskopie;kreslení nepřerušovanou čarou;ariadnina nit;ariadna;nit;linka;čára;zvířata;íkaros;filosofie;mytologie;surrealismus
Keywords in different language: animation;rotoscoping;continuous line drawing;ariadne's thread;ariadne;thread;line;animals;icarus;philosophy;mythology;surrealism
Abstract: Autorský animovaný film "Ariadnina nit" je krátkým surrealistickým příběhem jedné neposedné cílevědomé niti, která se snaží najít svoji cestu. Během toho se transformuje a nabývá tvary různých živých bytostí. Tento film je příkladem kreslené animace výtvořené pomocí digitální technologie.
Abstract in different language: Authorial animated film "Ariadne's thread" is a short surreal plot about the irrepressible dedicated thread, which try to find her way. During this is transformating and afting to different living beings. This film is an example of a hand-drawn animation, which is made with a digital technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoret.cast_bak.Nikiforova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Nikiforova_v.pdfPosudek vedoucího práce111,77 kBAdobe PDFView/Open
Nikiforova_o.pdfPosudek oponenta práce161,99 kBAdobe PDFView/Open
Nikiforova.pdfPrůběh obhajoby práce264,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.