Title: Interpretace Architektury
Other Titles: Interpretation of Architecture
Authors: Šnajdr, Martin
Advisor: Kodera Radovan, MgA.
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25612
Keywords: architektura;fotografie;interpretace;analogová fotografie;černobílá fotografie;fotografická kniha;kinofilm
Keywords in different language: architecture;photography;interpretation;analogue photography;black and white photography;photobook;35mm film
Abstract: Subjektivní pohled na prostředí, ve kterém žiji. Práce je inspirována fiktivní čtvrtí Stínadla, objevující se v knihách od Jaroslava Foglara. Tato inspirace je však pouze metaforická - za pomocí fotografií se snažím vytvořit vlastní fiktivní čtvrť, která je zasazená do prostředí o mnoho let mladšího, než byla původní Stínadla. Fotografie zachycují určitou bezčasovost, stereotyp a banalitu, s níž se potkávám na každém kroku. Chci tím ale poukázat na to, že bychom se měli umět radovat z maličkostí, které nás obklopují a ne se jen bezhlavě hnát za dnešní ideou nějakého pseudoštěstí, která je dnes reprezentována frází: "Žít každý den, jako by byl ten poslední."
Abstract in different language: Subjective view of the enviroment where I live. My work is inspired by fictional disctrict called Stínadla from the Jaroslav Foglar's books. This inspiration is purely metaphorical - I'm building my own fictional district which is located in enviroment much younger than it was in Foglar's books. The photographs are capturing banality and stereotype that I meet everywhere. I'm trying to point out that we should be able to enjoy all those little things that are around us and not just hunt this "happiness" that is nowadays defined by phrase: "Live every day like it's your last day on earth."
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka_cast_BP_snajdr_martin.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Snajdr_v.pdfPosudek vedoucího práce166,34 kBAdobe PDFView/Open
Snajdr_o.pdfPosudek oponenta práce364,46 kBAdobe PDFView/Open
Snajdr.pdfPrůběh obhajoby práce395,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.