Title: Návrh funkčního P&ID strojovny průmyslové parní turbíny 40MW s teplofikací se zaměřením na uzavřený chladicí okruh
Other Titles: Design of P&ID of industrial steam turbine 40MWe machine room for heating industry with focus on the closed cooling circuit.
Authors: Hůlka, Petr
Advisor: Mareš Radim, Prof. Ing. CSc.
Referee: Neckář Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25652
Keywords: schéma pára-voda (p&id);parní turbína;ohřívák;vývěva;chladič;kks kód;topná voda;kondenzát;výpočet dn;ethylenglykol;chladicí okruh
Keywords in different language: p&id;steam turbine;heater;vacuum pump;cooler;kks code;district water;condensate;calculation of dn;ethylenglycol;cooling circuit
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem funkčního schématu pára-voda (P&ID) strojovny s průmyslovou parní turbínou 40MW určenou pro teplofikaci. Součástí strojovny je NT a VT regenerace a dva OTV. Schéma zobrazuje potrubní trasy, armatury a zařízení pro provoz strojovny. U všech potrubních tras byl určen vhodný materiál a také jejich DN. Bližší pozornost je věnována uzavřenému chladicímu okruhu a jeho komponentám. Diplomová práce může být využita při zacvičování nových zaměstnanců a může sloužit jako vzor pro účely nabídkové fáze projektu.
Abstract in different language: This Master thesis is focused on creation of P&ID for machine room of 40WM industrial steam turbine for heating industry. In the machine room there are low-pressure and high-pressure heaters (LPH & HPH) and 2 district water heaters. The P&ID shows pipelines, valves and equipment needed for function of the machines in the machine room. Suitable material and DN is chosen for all the pipelines. This thesis is then focused on a closed cooling circuit and its components. The thesis can be used for educational purposes for newcomer employees. It can also be used as a reference P&ID for the proposal part of a project.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text práce bude přístupný od 02.03.2116.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPHulka2016.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
A - Oduvodneni - nezverejneni DP Hulka - doc00560820160523073757-1.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP513,63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hulka - hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce496,71 kBAdobe PDFView/Open
Hulka - OP DP.pdfPosudek oponenta práce477,5 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Hulka.pdfPrůběh obhajoby práce210,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.